Gå till innehåll

Hässleholms Hästsportförening

Hässleholms Hästsportförening

Värdegrund och policy

Hässleholms hästspotrförenings värdegrund beskriver de grundläggande värderingar som vi står för och är den kompass som styr hur vi agerar inom föreningen.

Hässleholms hästsportförenings värdegrund o policy

Ridsportens gemensamma värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Inom ridsporten arbetar vi för en anda där:

Vi tar ansvar:

 • Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.
 • Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.
 • Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.
 • Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.
 • Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Våra ledstjärnor

Hästen

 • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
 • Jag behandlar alla hästar med respekt.
 • Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
 • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
 • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

Människan

 • Jag visar respekt för alla människor.
 • Jag bekräftar och berömmer andra.
 • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
 • Jag är en god förebild för ridsporten och föreningen.
 • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Hästens välfärd – vårt ansvar

Hästens välfärd är central i allt vi gör inom vår sport. Kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten.

Gemensamt ansvar

Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa. Vi använder hästarna på våra villkor och får därför aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

Code of Conduct

I Tävlingsreglementet (TR) och i uppförandekoden Code of Conduct finns regler för djurskyddet som du som ledare ska känna till. Tänk på att TR också ska vara normgivande vid all form av ridning, träning och hantering av hästar. (Från Svenska ridsportförbundet)

Alkohol och drogpolicy

Tobak

Innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år använda tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

 • Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använt tobak pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar eller vårdnadshavare
 • Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas

Alkohol

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på systembolaget, enligt svensk lag. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att dricka alkohol.

 • Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.
 • Inom vår förening är det självklart att ingen alkohol förekommer under träning, tävling eller övriga aktiviteter.
 • På eventuella fester i föreningens regi bjuds aldrig alkohol på någon under 18 år.

Narkotika och dopingpreparat

All användning och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag, all användning av dopingpreparat är förbjuden i samband med idrotten och dess etik.

 • Om vi misstänker eller upptäcker att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopingpreparat pratar vi med berörd person och kontaktar förälder eller vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år. Efter dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.
 • Ansvar för följande policy eftersträvas ligger på oss alla gemensamt. Alla vuxna, ledare, föräldrar och ungdomar i föreningen delar ansvaret av att policyn följs.
 • Vår drogpolicy följer RF:s dopingregler

Likabehandlingspolicy

 • Föreningen är öppen för alla, oavsett ålder, kön, religiös/etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning mm
 • Alla medlemmar behandlas lika. Elitryttaren och nybörjaren har samma skyldigheter och rättigheter
 • Alla medlemmar deltar i våra aktiviteter på lika villkor och behandlas med respekt.
 • Om det upptäcks att någon bryter mot denna policy ska styrelsen omedelbart meddelas och vidta åtgärder.
 • Ansvaret för att följande policy eftersträvas ligger på oss alla medlemmar. Alla vuxna, ledare, föräldrar och ungdomar i föreningen delar ansvaret på att policyn följs

Publicerad: 2023-12-26

Senast uppdaterad: 2023-12-26

Författare: Louise Ohlin

Sponsorer

Besöksadress

Ridhusvägen 12

281 35 Hässleholm

Postadress

Hässleholms Hästsportförening - Ridsport

C/O Agneta Nilsson, Norra Sandby Pl 4292

28191 Hässleholm

Kontakta oss

Telefon: 0702-50 50 72

Mail: hlmhastsport@hotmail.com

Swish nummer: 123 085 64 68

Bankgiro nummer: 5061-1003